Home Nieuws TV Nieuws NPO handhaaft eerste sanctie Ongehoord Nederland in bezwaar

NPO handhaaft eerste sanctie Ongehoord Nederland in bezwaar

© NPO

De Raad van Bestuur van de NPO heeft op 10 januari 2023 besloten om de eerste financiële sanctie voor Ongehoord Nederland vanwege stelselmatige schending van de Journalistieke Code NPO te handhaven. Ongehoord Nederland had bij de onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften Publieke Omroep bezwaar gemaakt tegen de sanctie, maar de Adviescommissie heeft de NPO op alle punten in het gelijk gesteld.

Het besluit van 5 juli 2022 om 2,5% op het aan de omroep toegekende budget voor 2022 in te houden, blijft hiermee in stand. Op 18 november 2022 vond een openbare hoorzitting plaats voor de Adviescommissie. Daar zijn beide partijen gehoord.

De Adviescommissie adviseert de Raad van Bestuur van de NPO om het bezwaar van Ongehoord Nederland ongegrond te verklaren, omdat de Adviescommissie het sanctiebesluit op alle fronten als rechtmatig beoordeelt. De Mediawet geeft de NPO de bevoegdheid om een sanctie op te leggen als sprake is van een overtreding van de Journalistieke Code NPO. Ook mocht de NPO van de Adviescommissie het rapport van de Ombudsman van 7 juni 2022 gebruiken als grondslag voor dit besluit en ziet de Adviescommissie geen redenen om aan de juistheid van de conclusies van de Ombudsman te twijfelen. Tenslotte oordeelt de Adviescommissie dat “geen sprake is van een beperking van de vrijheid van meningsuiting, omdat geen sprake is van een directe inhoudelijke bemoeienis met programma’s van ON!”.

Bij het bepalen van de hoogte van de sanctie oordeelt de Adviescommissie dat de NPO al “met veel relevante omstandigheden rekening heeft gehouden”. Wel stelt de Adviescommissie om het uiteindelijke bedrag uit coulance nog iets te verlagen, omdat het om een jonge, onervaren omroep gaat. De Raad van Bestuur van de NPO heeft daarom besloten om het bedrag van 93.442,43 euro met 10% te verlagen tot 84.098,19 euro. Ongehoord Nederland is inmiddels op de hoogte gebracht van het besluit van de Raad van Bestuur van de NPO, samen met het volledige advies van de Adviescommissie. Het besluit en advies zijn openbaar en hier op de corporate website van de NPO te vinden.

Bron en foto © NPO