Home Nieuws Jongeren Jeugd weer voorzichtig de voetbalvelden op

Jeugd weer voorzichtig de voetbalvelden op

© KNVB

De vanavond door het kabinet aangekondigde stappen om de coronapandemie de baas te worden, bieden het eerste lichtpuntje om het amateurvoetbal weer op gang te brengen. In het verlengde van de voorzichtige herstart in het onderwijs, is het voor jeugd vanaf 29 april ook weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten.

Zo mogen kinderen onder de 12 jaar (ruim 300.000 KNVB-leden) van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 12 tot en met 18 jaar (bijna 275.000 KNVB-leden) is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. De verenigingen kunnen onder deskundige begeleiding voetbalactiviteiten voor de jeugd organiseren zoals trainingen en alternatieve voetbalvormen. Competities starten niet voor het najaar en de kantines en kleedkamers blijven voorlopig nog dicht.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Sport heeft een positieve invloed op de gezondheid van de jeugd en veel kinderen hebben de afgelopen weken te veel stil moeten zitten. Daarnaast kunnen ze ook weer naar het spelplezier en de omgang met hun voetbalvriendjes en -vriendinnetjes uitkijken. We zijn daarom blij voor hen dat we kunnen gaan toewerken naar de heropening van de poorten van de verenigingen.”

“Momenteel zijn we in overleg met de overheid over maatregelen om het voetbal ‘coronaproof’ te maken. Het plan is dat het amateurvoetbal voorzichtig en gefaseerd weer op gang komt, waarbij we dus beginnen met de jeugd. Net als in het onderwijs. Wanneer elke keer een nieuwe fase aanvangt, is volledig afhankelijk van de mogelijkheden die de coronamaatregelen van de overheid bieden. Gezondheid en veiligheid zijn en blijven altijd het uitgangspunt”, aldus Van der Zee.

Binnen de KNVB is een werkgroep bestaande uit verschillende disciplines al enige tijd bezig met de voorbereidingen. Nu er groen licht is om hiermee verder te gaan, worden voetbalvormen, trainingen, protocollen en tips (zoals het vaststellen van de beste route om groepsvorming tegen te gaan) verder ontwikkeld om de verenigingen, coaches en vrijwilligers straks goedbeslagen op weg te helpen en te ondersteunen door verenigingsadviseurs en technisch jeugdcoördinatoren. Wanneer welke vereniging de deuren heropent voor de jeugd, is afhankelijk van de betreffende gemeente en de club. Deze week heeft de KNVB contact met de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) en worden de verenigingen nader geïnformeerd.

Status betaald voetbalcompetities naar aanleiding van update maatregelen overheid

Vandaag was ook voor het betaald voetbal een belangrijke dag, waarop er via de overheid meer duidelijkheid kwam in de als gevolg van de corona-crisis ontstane actuele situatie.

Dat de vergunningplichtige evenementen tot 1 september verboden blijven, schept die duidelijkheid. Tot die tijd wordt er geen betaald voetbal gespeeld, ook niet zonder publiek. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur betaald voetbal, dat daar formeel over gaat, het voornemen de competitie 19/20 niet verder uit te spelen. Op basis van het besluit vandaag van de regering, treedt de KNVB in overleg met UEFA. Waarna het besluit wordt genomen. Vrijdag komen vervolgens de clubs en andere betrokkenen samen om de consequenties daarvan te bespreken. 

We zijn verder tevreden dat het advies van KNVB en NOC/NSF is overgenomen om onder strikte voorwaarden topsportaccommodaties, de zogenoemde CTO’s en de trainingscomplexen van betaald voetbalorganisaties, weer beperkt open te stellen opdat de professionals weer kunnen gaan trainen. Daarnaast is het uiteraard ook een goed signaal dat onze jongste jeugd, eveneens onder voorwaarden, straks weer kan gaan trainen en spelen.

Het staat daarbij vast, ook in de gesprekken over de toekomst van ons betaald voetbal, zoals van begin af aan steeds gesteld, dat er onder de vlag van de KNVB uiteraard nooit gevoetbald wordt zolang RIVM en regering dat niet veilig achten.

Dat de KNVB tot op heden de onderbroken competities nog niet definitief heeft afgelast, is vooral omdat de bedrijfstak betaald voetbal in financieel zwaar weer is gekomen door de corona-crisis. Geprobeerd wordt om te voorkomen dat hierdoor clubs omvallen en banen uit het voetbal verdwijnen. Net als in andere delen van onze economie wordt gevochten om een bedrijfstak zo goed mogelijk te beschermen tegen de financiële gevolgen van de huidige crisis.

Dat er tot 1 september niet gevoetbald kan worden, brengt enorme uitdagingen met zich mee in organisatorisch, sportief en economisch opzicht. Samen met de overheid, clubs, belangenorganisaties en experts zijn we hierover frequent in gesprek met elkaar. Samen wordt er gekeken naar de mogelijke, volgende stappen voor het voetbal in de 1,5 meter-maatschappij. Samen overleggen we over hoe we het voetbal in de verdere toekomst kunnen organiseren en coronaproof kunnen maken.

Komende vrijdag zal met de direct betrokkenen gesproken worden over de verdere consequenties die het voorgenomen besluit om de competitie van 19/20 niet uit te spelen met zich meebrengen.

Samen gaan we verder, jong en oud, voetballers, scheidsrechters, trainers, iedereen betrokken bij het voetbal, om straks, wanneer het door RIVM en overheid weer veilig wordt geacht, onze ere- en eerste divisie weer de vertrouwde, stabiele plaats te geven in onze samenleving.

Bron © KNVB