Home Nieuws Sport Nieuws Adidas, Coca Cola, McDonald’s en Budweiser houden zich stil over hun betrokkenheid...

Adidas, Coca Cola, McDonald’s en Budweiser houden zich stil over hun betrokkenheid bij WK 2022 in Qatar

Vrijdag 21 mei komt de Youtube-serie BOOS van Tim Hofman met een aflevering over de sponsoren van het WK 2022 in Qatar. Via de hashtag #Bloedsponsor vraagt BOOS het publiek om Adidas, Coca-Cola, McDonald’s en Budweiser – allemaal grote sponsoren van FIFA en/of het WK in Qatar – in te laten zien dat stellingname over de mensenrechtenschendingen tijdens de voorbereidingen van het WK 2022 noodzakelijk is.

Influencers

Eerder besteedde het team van BOOS naar aanleiding van een mail van een kijker al een aflevering aan de rol en bereidheid van Nederlandse influencers, managements en agencies om de negatieve berichtgeving over de werkomstandigheden in Qatar uit de weg te gaan. Tijdens een onderzoek waarin het team zich voordeed als een PR bureau boden zij verschillende partijen deals aan waarin werd gevraagd het land Qatar positief te promoten, in ruil voor een geheel vergoede reis naar het WK. Wegblijven van negatieve uitlatingen over het land, het WK en de erbarmelijke werkomstandigheden waren hierin een voorwaarde van de samenwerking. Meerdere personen gingen akkoord met deze voorwaarde.

Sponsoren

In navolging hierop werd team BOOS door een andere kijker gewezen op een andere, tot op heden nog onderbelichte kant van het WK in Qatar: de sponsoren. Het team bezoekt verschillende geldschieters die zich niet of nauwelijks hebben uitgelaten of verantwoord voor de misstanden in het land. Al snel blijkt dat deze bedrijven niet bereid zijn om in te gaan op hun verantwoordelijkheid in deze kwestie. Opvallend, aangezien zij zich allen op hun eigen website wél nadrukkelijk uitlaten als een instantie met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel als het aankomt op bijvoorbeeld de gezondheid van hun eigen werknemers, hun afkeer tegen mensenrechtenschendingen en hun vastberadenheid als organisatie dit tegen te gaan.

Reactie blijft uit

Hoewel Adidas, Coca-Cola, McDonald’s en Budweiser niet direct verantwoordelijk zijn voor de misstanden in Qatar dragen ze er vanuit hun rol als geldschieters onmiskenbaar aan bij. De resolute stellingname van deze bedrijven in hun eigen communicatie als het gaat om mensenrechtenschendingen staat haaks op de onwil om pers hierover te woord te staan. Daarom roepen wij het publiek op om onder de hashtag #bloedsponsor deze bedrijven om een reactie te vragen.

Om 16.00 uur kun je de aflevering hier bekijken.BOOS is t/m 21 mei elke vrijdag om 16.00 uur te bekijken op YouTube. Vanaf 27 mei keert het programma weer terug naar de donderdag om 16.00 uur.

Bron en foto © BNNVARA