Home Nieuws Jongeren Zestig procent jongeren vindt dat zij niet worden gezien als generatie die...

Zestig procent jongeren vindt dat zij niet worden gezien als generatie die bijdraagt

© ABN AMRO

Merendeel 14 tot en met 21 jarigen is laatste twee jaar actief bezig geweest met initiatieven om de wereld een beetje beter te maken

Bijna zestig procent (57%) van de jongeren tussen de 14 en 21 jaar vindt dat zij te weinig worden gezien als groep die zich positief inzet om de wereld een beetje beter te maken. Dit blijkt uit onderzoek door PanelWizard in opdracht van ABN AMRO en Young Impact in aanloop naar Young Impact Day. Ook vindt bijna de helft (46 procent) van de Nederlandse jongeren dat zij zich niet serieus genomen voelen door mensen ouder dan zij wanneer zij een initiatief starten. Zes op de tien vindt dat ouderen en jongeren te weinig samenwerken om de wereld te verbeteren.

Honderdduizend rolmodellen
Wendy Kakebeeke, directeur van Young Impact: “Het is prachtig om te zien dat dit jaar meer dan honderdduizend jongeren via Young Impact hebben meegedaan aan verschillende initiatieven op thema’s als gelijke kansen, klimaat, maatschappij, diversiteit en gezondheid. Denk daarbij aan initiatieven als slaapzakken inzamelen voor Sheltersuit of het recyclen van zo veel mogelijk oude telefoons voor het WWF.“ In de praktijk blijkt dat initiatieven via school het meest succesvol zijn: bijna tweederde van de jongeren in Nederland neemt deel aan acties die door of via school zijn geïnitieerd. Een kwart (24%) van alle jongeren heeft zelf, buiten school om, een initiatief geïnitieerd. 

Toename initiatieven voor gelijke kansen en mentale gezondheid
“We geloven dat jongeren de kracht hebben om verandering teweeg te brengen. Het is bijzonder om te zien hoe zij zich inzetten om de maatschappij verder te brengen en als partner ondersteunen we hen daar graag bij”, zegt Sander Bestevaar, Hoofd Partnerships, Evens & Foundations bij ABN AMRO. “Ons doel is om jongeren te blijven inspireren om een positieve bijdrage te leveren. Erkenning en ondersteuning is daarbij heel belangrijk. Dat doen we door coaching vanuit medewerkers en door deze generatie impactmakers te vieren tijdens Young impact Day.” 

“Het onderzoek toont ook de onderwerpen die spelen onder de jongere generaties. Zo zien we dat jongeren zich in de aankomende twee jaar veelal willen inzetten voor de gelijke kansen en mentale gezondheid”, zegt Bestevaar. 

14 procent van de jongeren die in de laatste twee jaar hebben meegedaan met een actie, heeft dit gedaan rondom mentale gezondheid. Voor de toekomst ligt dit percentage een stuk hoger: 28 procent zegt in de aankomende twee jaar een actie te willen doen die te maken heeft met een mentale gezondheid. Meer dan één op de vijf (22 procent) van de jongeren wil in de komende twee jaar het liefst bijdragen om gelijke kansen te stimuleren. 

De afgelopen twee jaar bleken jongeren voornamelijk actief met het helpen van andere mensen, bijvoorbeeld met acties die te maken hebben met vrijwilligers- en liefdadigheidswerk (47 procent) en mensen die het minder hebben (37 procent). Ook deelnemen aan acties rondom het klimaat en milieu is populair onder jongeren: 46 procent van de jongeren die de laatste twee jaar hebben meegedaan, nam deel aan initiatieven op dit gebied. 

Bron en foto © ABN AMRO