Home News Ahmed Aboutaleb stopt als burgemeester van Rotterdam

Ahmed Aboutaleb stopt als burgemeester van Rotterdam

© Marc Nolte

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft vandaag laten weten dat hij in de loop van het najaar het ambt van burgemeester van Rotterdam zal neerleggen. Na ruim 15 jaar Rotterdam te hebben gediend, acht hij het tijd om plaats te maken voor een nieuwe burgemeester.

Burgemeester Aboutaleb laat weten dat het moment van dit besluit lastig te bepalen was maar weloverwogen is gekozen: ‘Over mijn besluit heb ik de afgelopen maanden gesproken met de Commissaris van de Koning. De gemeenteraad en het college zijn nu bijna halverwege hun mandaat en goed ingevoerd in het besturen van de stad. Dit gekozen moment biedt ook voldoende ruimte voor het benoemen van een nieuwe burgemeester vóór de volgende gemeenteraadsverkiezingen.’

De exacte datum voor de beëindiging van zijn ambtsperiode zal in overleg met het presidium worden bepaald. ‘Tot het moment waarop de beëindiging van mijn aanstelling definitief is, blijf ik met onverminderde inzet mijn taken als burgemeester vervullen.’

De burgemeester sprak vanmiddag op het stadhuis zijn nieuwjaarstoespraak uit en was daarbij in het gezelschap van zijn collega-bestuurders, gemeenteraadsleden en Rotterdammers die met hun vrijwilligerswerk en betrokkenheid bij de samenleving het positieve verschil maken voor de stad en de mensen die er wonen.

‘Ik wens iedereen een gezond 2024 met zorgzaamheid en naastenliefde. De enige manier om met elkaar verbonden te zijn en te blijven is door elkaar te waarderen. Spreek altijd over het goede in je medemens. De wereld is toevertrouwd aan mensen die met positieve inzet, vertrouwen en goede intenties de mensheid willen dienen.’

Bron en foto © Marc Nolte