Home Nieuws Gadgets & Electronica Nederlandse eindgebruikers niet langer gebonden aan het modemaanbod van hun provider

Nederlandse eindgebruikers niet langer gebonden aan het modemaanbod van hun provider

© AVM Fritz!Box

Het VTKE, een alliantie van Europese fabrikanten van telecom apparatuur, is verheugd dat eindgebruikers in Nederland vanaf vrijdag 28 januari vrije modemkeuze hebben. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een nieuwe beleidsregel opgesteld waarin bepaald is dat providers niet langer eindgebruikers kunnen verplichten de modem te gebruiken die de internetprovider aanbiedt. Het VTKE zet zich al jaren in voor vrije modemkeuze.

De Europese Unie is met verordening 2015/2120 al sinds 2015 vóór vrije modemkeuze. Na Finland, Duitsland en Italië kunnen nu ook Nederlandse eindgebruikers vanaf 28 januari 2022 zelf hun eindapparaat kiezen of besluiten of ze die van hun provider kiezen.

Providers beweerden lang dat er technische en veiligheidsredenen waren om vrije modemkeuze niet mogelijk te maken, hoewel deze al uitvoerig waren besproken en herhaaldelijk weerlegd. Bovendien blijkt uit de landen waar de vrije modemkeuze reeds vele jaren bestaat, dat geen van deze bezwaren uiteindelijk is bewaarheid.

Nu heeft de ACM dus een nieuwe beleidsregel opgesteld waardoor het voor eindgebruikers mogelijk wordt een eigen modem te kiezen. De kwaliteit van een internetmodem is essentieel voor een goed netwerk.

Een woordvoerder van VTKE: “In een one-size-fits-all business model komen lang niet alle innovaties bij de eindgebruiker terecht. Een vrije markt stimuleert innovaties en geeft eindgebruikers de mogelijkheid een keuze te maken die past bij hun behoefte en budget. Eindgebruikers weten zelf het beste welke wensen ze hebben als het gaat om het netwerk. We zijn verheugd dat alle inspanningen tot dit resultaat hebben geleid en we hopen dat dit besluit ook andere landen aanmoedigt dit voorbeeld te volgen.”

Bron: VTKE Foto © AVM Fritz!

Vorig artikelNieuw seizoen ‘Meiden die rijden’  bij PowNed
Volgend artikel[Video] Meiden die rijden bij PowNed
Ik ben de eigenaar van Planetzone