Home News Asielzoekers mogen meer dan 24 weken per jaar werken

Asielzoekers mogen meer dan 24 weken per jaar werken

Afbeelding van Alexa via Pixabay

Het kabinet past de regels aan voor asielzoekers die willen werken, nadat de Raad van State vandaag oordeelde dat de 24-weken-eis in strijd is met de Europese Opvangrichtlijn. Asielzoekers mogen meer dan 24 weken per jaar werken als hun asielaanvraag minstens zes maanden in behandeling is.

Asielzoekers mogen alleen werken als de werkgever een tewerkstellingsvergunning heeft. Deze vergunning wordt aangevraagd bij het UWV. Nu er duidelijkheid is van de hoogste bestuursrechter, kan per direct een tewerkstellingsvergunning worden afgegeven voor langer dan 24 weken.

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Door de uitspraak van de Raad van State is er duidelijkheid voor asielzoekers die graag meer willen werken. Ze leveren een bijdrage aan onze samenleving én leren de taal sneller. Ook werkgevers weten nu waar ze aan toe zijn als ze een asielzoeker in dienst hebben.

Andere belemmeringen
Statushouders, ofwel asielzoekers met een verblijfsstatus, hebben nu vaak moeite om een baan te vinden. Dat komt onder meer doordat ze tijdens de asielprocedure alleen tijdelijk werk mogen doen. Regioplan heeft onderzoek gedaan naar belemmeringen voor asielzoekers om aan het werk te gaan. Naast de 24-weken-eis kwamen bijvoorbeeld ook waardering van buitenlandse diploma’s en de tewerkstellingsvergunningplicht naar voren. Op dit moment worden verschillende mogelijkheden uitgewerkt om belemmeringen te beperken of weg te nemen, zodat een volgend kabinet hierover kan besluiten.